DOÇ. DR. BANU YILMAZ
Klinik Psikolog, Psikoterapist

Lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 1994 yılında tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı’nda 2001’de uzmanlık, 2006’da doktora derecemi aldım. Yüksek lisans eğitimim sırasında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığım Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 2007 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandım. TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı çerçevesinde 2008 yılında 6 ay süre ile İngiltere Robert Gordon Üniversitesi Travma Araştırmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundum. Doçent unvanımı 2012 yılında aldım ve 2017 yılına kadar DTCF Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptım.

Öğretim Üyesi olarak görevimin sona ermesinin ardından, çalışmalarımı Ağustos 2017’den bu yana kendi ofisimde sürdürüyorum.


Çalışma Alanlarım

Ruhsal Travma

Lisansüstü eğitimimden itibaren ağırlıklı olarak çalıştığım ruhsal travma alanına girişim 1999 Marmara Depremi ile oldu. Bu afetin ardından Türk Psikologlar Derneği’nin UNICEF’le işbirliği içinde afetzedelere yönelik olarak yürüttüğü psikososyal destek programı çerçevesinde Adapazarı, Gölcük ve Kaynaşlı’da alan çalışmalarında bulundum. Benzer programların yürütüldüğü başka afetlerde de alan çalışmalarına katıldım. Zamanla, doğa olaylarına bağlı afetlerin yanı sıra insan kaynaklı travmalara yönelik çalışmalarda da yer almaya başladım. İş cinayetleri, kitlesel şiddet, cinsiyet temelli şiddet ve göç gibi travmatik yaşam olaylarına maruz kalan kişi ve topluluklarla çalıştım. Konuyla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı ve uygulamacı olarak görev yaptım. Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlara yönelik olarak ruhsal travma alanında çok sayıda eğitim, seminer, süpervizyon ve danışmanlık hizmetleri sürdürdüm.

Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi üyesi ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kurucu üyesi ve 2015 yılından bu yana Türk Psikologlar Derneği temsilcisi olarak Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonu (EFPA) Afet, Kriz ve Travma Psikolojisi Daimi Komitesi Üyesiyim.

Klinik Görüşme ve Psikoterapi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve doktora programlarında aldığım çok sayıda klinik görüşme, grup psikoterapisi ve bireysel psikoterapi derslerinin yanı sıra, çok sayıda psikoterapi eğitimine katıldım. Lisansüstü programlarda süpervizyonlu olarak verilen Bilişsel Davranışçı Terapilere ek olarak, Prof. Dr. Nesrin Şahin’den Etkileşim Grubu eğitimi ve süpervizyonu, Prof. Dr. Ceylan Daş’tan altı düzey Gestalt Terapi eğitimi, Prof. Dr. Ayşe Yalın’dan Sistemik Aile Terapisi eğitimi ve süpervizyonu aldım. Son olarak Şema Terapi Enstitüsü’nde Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi Birliği onaylı sertifikasyon programının kuramsal düzeyini tamamladım ve süpervizyon aşamasına devam ediyorum.


Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Gökçe, G. ve Yılmaz, B. (2017). Emotional availability of parents and psychological health: What does mediate this relationship? Journal of Adult Development.

Eker, İ. ve Yılmaz, B. (2016). Risk Alma Davranışı: Çocukluk Çağı Travmaları ve Benlik Saygısı Temelinde Bir Değerlendirme. Klinik Psikiyatri Dergisi, 19, 27-36.

Aker, T., Erdur-Baker, Ö, Gökler-Danışman, I., Yılmaz, B. (2012). Disaster Experience of Turkey: An Overview from a Psychological Perspective. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9 (3), 54-59.

Şahin, N.H., Yılmaz, B., & Batıgün-Durak, A. (2011). Psychoeducation for Children and Adults after the Marmara Earthquake: An Evaluation Study. Traumatology, 17 (1), 51-59, DOI: 10.1177/1534765610395624.

Şahin, N.H., Batıgün, A.D., Yılmaz, B. (2009). Debriefing with teachers after the Marmara earthquake: an evaluation study. Disasters-The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, 33 (4), 747-761, DOI: 10.1111/j.0361-3666.2009.01107.x.

Gökler Danışman, I. ve Yılmaz, B. (2008). Hümanstik-Varoluşçu Psikolojinin Tarihsel Gelişimi. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1-2, 44-72.

Yılmaz, B. (2008). Dünyaya ilişkin varsayımlar ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ön çalışma. Türk Psikoloji Yazıları, 11 (21), 41-51.

Şahin, N.H., Batıgün-Durak, A. ve Yılmaz, B. (2007). Psychological Symptoms of Turkish Children, and Adolescents After the 1999 Earthquake: Exposure, Gender, Location, and Time Duration. Journal of Traumatic Stress, 20 (3), 335-345, DOI: 10.1002/jts.20217.

Yılmaz, B. ve Şahin, N.H. (2007). Arama-kurtarma çalışanlarında travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyüme. Türk Psikoloji Dergisi, 22 (59), 119-137.

Yılmaz, B. (2007). Yardım çalışanlarında travmatik stres. Klinik Psikiyatri, 10, 137-147.

Yılmaz, B. (2005). Travma sonrası stres bozukluğunda bilgi işleme süreçleri. Türk Psikoloji Yazıları, 8, 61-72.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Gökler Danışman, I. ve Yılmaz, B. (baskıda). Yardım çalışanlarında ikincil travmatik stres: Kuramsal ardalan ve müdahaleye yönelik bir uygulama örneği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Kitlesel Şiddet ve Toplumsal Travmalar Sonrası Ruhsal Müdahale Özel Sayısı.

Gökçe, G. ve Yılmaz, B. (2017). Afetlerde Yardım Çalışanları: İkincil Travmatik Stres ve Başaçıkma. Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi Afet Psikolojisi Özel Sayısı

Yılmaz, B. ve Kaynar, G. (2014). “Gezi” Perspektifinden Kitlesel Hareketlerde Travmatik Maruziyet ve olası etkileri. Nesne Psikoloji Dergisi, 3, 10-26.

Yılmaz, B. (2011). Şiddetin Psikolojisi. Türkiye Klinikleri (Özel Sayı), 4 (2), 8-13.

Gökler, I. ve Yılmaz, B. (2005). Psikoloji penceresinden afetler: Deneyimler, bakış açısı, öneriler. 3P: Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 3 (Ek Sayı 3), 7-12.

Yılmaz, B. (2004). Travma sonrası stres bozukluğunda bilgi işleme süreçleri konusunda yapılmış araştırmaların yöntemsel açıdan gözden geçirilmesi. Kriz Dergisi, 12 (3), 25-39.

Palabıyıkoğlu, R., Birçek, I., Yılmaz, B., Yargıcı, S. ve Gürel, D. (2001). Medyada intihar davranışının sunumu. Kriz Dergisi, 9 (2), 11-22.

Yılmaz, B. (1999). Travma sonrası stres bozukluğu. Türk Psikoloji Yazıları, 1, 79-98.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Yılmaz, B., Gökler-Danışman, I., Gökçe, G. ve Güven, E. (2017). Facilitating posttraumatic growth in humanitarian workers: Preliminary findingsof an effectiveness study. 15th European Congress of Psychology. Amsterdam, Hollanda.

Gökler-Danışman, I., Yılmaz, B., Güven, E. ve Gökçe, G. (2017). Traumatic exposure and secondary traumatic stress in humanitarian workers: The mediating role of burnout. 15th European Congress of Psychology. Amsterdam, Hollanda.

Guzey, M. ve Yılmaz, B. (2017). The effect of stress and warning on false memories. 15th European Congress of Psychology. Amsterdam, Hollanda.

Yılmaz, B. (2015). A Decade of Disaster Mental Health Research in Turkey: Studies with Adult Samples. Problems of Psychological Consequences after Radium Catastrophes and Other Incidents. Moskova, Rusya.

Yılmaz, B. (2014). Psychosocial Relief Programs for Mass Traumatic Incidents: Experiences from Turkey and the Pathways to Provide Psychosocial Support for the Survivors. Problems of Psychological Consequences after Radium Catastrophes and Other Incidents. Moskova, Rusya.

Yılmaz, B. (2011). Disaster Psychosocial Relief Work: Experiences from Turkey. “Cultural Diversity in Disasters: Lessons Learned” Paneli. ISTSS 27th Annual Meeting, Baltimore, MD USA

Karancı, N., Gökler-Danışman, I., Yılmaz, B., ve Aker, T. (2011). Identifying the Pathways to Provide Psychosocial Support for Disaster Survivors: Preliminary Findings of a Comprehensive Study (Sözlü Bildiri). 12th European Conference on Traumatic Stres. Viyana, Avusturya.

Gökler-Danışman, I., Yılmaz, B., ve Aker, T. (2011). Reflection of Childhood Experiences of Trauma on Adult’s Psychological Well-Being: The Predictive Role of World Assumptions (Sözlü Bildiri). 12th European Conference on Traumatic Stress. Viyana, Avusturya.

Aker, T., Yılmaz, B., Gökler-Danışman, I. ve Karancı, N.(2011). Capacity Building for Disaster Psychosocial Services: A Collaborative Project (Poster Bildiri). 12th European Conference on Traumatic Stress. Viyana, Avusturya.

Yılmaz, B. ve Hocaoğlu, A. (2011). Long Term Effects of the Last Turkish Migration (1989) from Bulgaria to Turkey: An Investigation In Terms of World Assumptions, Resilience, Perceived Social Support, and Life Satisfaction (Poster Bildiri). 12th European Conference on Traumatic Stress. Viyana, Avusturya.

Yılmaz, B., ve Gökler-Danışman, I. (2009). Disaster Psychosocial Relief Work: Experiences from Turkey. South Eastern European Congress of Psychology, Ekim, Sofya, Bulgaristan.

Gökler-Danışman I., ve Yılmaz, B. (2009). Capacity building for disaster psychosocial services through international collaborations: Examples from Turkey. South Eastern European Congress of Psychology, Ekim, Sofya, Bulgaristan.

Yılmaz, B. (2009). Türkiye’de afet ruh sağlığı araştırmalarının on yılı: Yetişkinlerle yapılan çalışmalar. “Türkiye’de Afet Ruh Sağlığı Araştırmalarının 10 Yılı” Paneli. Uluslararası Deprem Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Yılmaz, B. ve Klein, S. (2008). Man-made vs natural disasters: are the psychosocial consequences the same? First International Psychotrauma Conference. Ağustos, Islamabad, Pakistan.

Yılmaz, B. ve Klein, S. (2008). Psychosocial adjustment following the elective amputation of a lower limb: a cross-cultural comparison. First International Psychotrauma Conference. Ağustos, Islamabad, Pakistan.

Yılmaz, B. (2006). Psychosocial interventions with a focus on strenghts and posttraumatic growth. International Conference on Disaster Management. Ocak, Islamabad-Pakistan.

Yılmaz, B. (2005). Şiddete bağlı bireysel ve toplumsal travma: Bozulan varsayımlar ve psikolojik etkiler. IV. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları, Sözel Bildiri, Aralık, İstanbul.

Şahin, N.H., Şahin, N., Durak-Batıgün, A. ve Yılmaz, B. (2001). 1999 Earthquakes in Turkey, Psychosocial Assessment Study: Classroom-based Interventions, VIIth European Congress of Psychology, Temmuz 2001, Londra

Şahin, N.H., Şahin, N., Durak-Batıgün, A. ve Yılmaz, B. (2001). 1999 Earthquakes in Turkey, Psychosocial Assessment Study: Trauma Counseling Groups. VIIth European Congress of Psychology, Temmuz 2001, Londra

Şahin, N.H., Şahin, N., Durak-Batıgün, A. ve Yılmaz, B. (2001). 1999 Earthquakes in Turkey, Psychosocial Assessment Study: Teachers’ Debriefing Meetings. VIIth European Congress of Psychology, Temmuz 2001, Londra

Şahin, N.H., Şahin, N., Durak-Batıgün, A. ve Yılmaz, B. (2001). 1999 Earthquakes in Turkey, Psychosocial Assessment Study: Psychoeducational Seminars, VIIth European Congress of Psychology, Temmuz 2001, Londra

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Yılmaz, B. (2017). Süreğen toplumsal travma: Bireyin ve olayın ötesine bakmak. “Travma ve Psikoloji: Umudu Yeşertmek için Neler Yaptık? Neler Yapabiliriz?” Paneli. VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu. Başkent Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, B. (2017). Akademide Neler Oluyor? TPD İstanbul Şube 2. Travma Sempozyumu. İstanbul.

Durak Batıgün, A. ve Yılmaz, B. (2010). İnternet bağımlılığı: Utangaçlık, yalnızlık ve psikolojik belirtiler açısından bir değerlendirme. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Yılmaz, B. (2007). Afet Ruh Sağlığı Hizmetleri: Ruh Sağlığı Çalışanlarının Görüşlerine İlişkin Niteliksel Bir Değerlendirme. Marmara Depremi Sempozyumu, İstanbul.

Yılmaz, B. (2006). Bir Uluslar arası İşbirliği Örneği: Değerlendirme ve Eğitim Çalışmaları. “Ulusal ve Uluslararası Afetlerde İşbirliği Protokolü ve Geleceğe Yansımaları” Paneli. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi: “Yaşam Boyu Psikiyatri: Araştırmadan Uygulamaya”. Hilton Convention Center, İstanbul.

Yılmaz, B. (2006). Afet Sonrası Psikososyal Çalışmalarda Ülke ve Bölge Değerlendirme: Dünyadaki Uygulamalar. Afetlerde Ülke / Bölge Değerlendirme: Uygulanabilir ve İşlevsel Ölçütler Oluşturulabilir mi? Paneli. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gökler, I. ve Yılmaz, B. (2002). Çocuk ve ergenlerin gözüyle deprem yaşantısı: Niteliksel bir çalışma, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül 2002, Ankara.

Şahin, N., Batıgün, A. ve Yılmaz, B. (2001). Psikososyal Okul Projesi Değerlendirme Çalışması. “Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar: Özgün Bir Kitaba Doğru” Sempozyumu, Haziran 2001, Ankara.

Kitap Bölümleri

Yılmaz, B. ve Aker, T. (2012). Ruhsal Travma ve Kuramlar. Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yaklaşım (A. Tamer Aker). Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Psikiyatri Derneği.

Aker, T., Yılmaz, B. ve Gökler Danışman, I. (2012) Travmatik Strese Psikolojik Yaklaşım. Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yaklaşım (A. Tamer Aker). Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Psikiyatri Derneği.

Gökler Danışman, I., Yılmaz, B. ve Aker, A. (2012). Travmatik Olaylarda Yardım Çalışanları. Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yaklaşım (A. Tamer Aker). Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Psikiyatri Derneği.

Yalın, A., Oral, N., Yılmaz, B., Gökler, I. (2008). Aile Terapisi. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı (Ed. F. Çuhadaroğlu Çetin, A. Coşkun, E. İşeri, S. Miral, N. Motavallı, B. Pehlivantürk, T. Türkbay, R. Uslu, F. Ünal). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Yılmaz, B. (baskıda). Travma Sonrası Stres Bozukluğu’na İlişkin Psikolojik Kuramlar. Ruhsal Travma Yazıları (Ed. Tamer Aker ve Ufuk Sezgin). Kocaeli

Klein, S. ve Yılmaz, B. (baskıda). Doğal ve insan eliyle yaratılan afetler: Psikososyal sonuçları açısından bir değerlendirme. Ruhsal Travma Yazıları (Ed. Tamer Aker ve Ufuk Sezgin). Kocaeli

Yılmaz, B. ve Yeşil, A. (baskıda). Yardım çalışanlarında travmatik stres. Ruhsal Travma Yazıları (Ed. Tamer Aker ve Ufuk Sezgin). Kocaeli


Üyelikler

Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi
Gestalt Terapi Derneği
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği
Ankara Dayanışma Akademisi

Randevu almak için İletişime geçiniz...

İletişim